Privacybeleid

Het Rozenpakhuys. Het mooiste groencentrum van Barendrecht e.o.

Algemene voorwaarden

Algemeen Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze website “Het Rozenpakhuys” (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van “Het Rozenpakhuys” is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing. Deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd door de wet. Verantwoording/aansprakelijkheid • “Het Rozenpakhuys” heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. • “Het Rozenpakhuys” is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen. Verwijzingen naar andere websites Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. “Het Rozenpakhuys” is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites. Algemene voorwaarden Alle informatie die “Het Rozenpakhuys” communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email, alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is. • “Het Rozenpakhuys” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door “Het Rozenpakhuys” verzonden e-mails. • Het gebruik van deze site is gratis. • Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door “Het Rozenpakhuys”. • “Het Rozenpakhuys” staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op “Het Rozenpakhuys” en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. • “Het Rozenpakhuys” kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Privacy Statement • Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan “Het Rozenpakhuys” kunnen permanent worden bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar Het Rozenpakhuys Barendrecht en persoon of organisatie. • “Het Rozenpakhuys” zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. • “Het Rozenpakhuys” kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken: o Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan. o Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan “Het Rozenpakhuys” denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.