Algemene voorwaarden

Het Rozenpakhuys. Het mooiste groencentrum van Barendrecht e.o.

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen bij Het Rozenpakhuys. 2) Bij uw aankopen in de winkel of een bestelling via onze website houdt dit in dat u de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden accepteert. 3) Op de voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen 1) Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 2) Het Rozenpakhuys behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk gewenst moment te wijzigen 3) Eventuele aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.

3. Betaling 1) Voor de betaling kan de klant uitsluitend gebruik maken van de door Het Rozenpakhuys aangeboden betalingsmogelijkheden. 2) Na het plaatsen van een bestelling op de website van het Rozenpakhuys ontvangt u direct een e-mail bevestiging met daarin een factuuroverzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten. 3) Een bestelling is definitief zodra de betaling heeft plaatsgevonden. Het Rozenpakhuys levert alleen na ontvangst van het totale bedrag.

4. Levering, levertijd en uitvoering

1) Het Rozenpakhuys bezorgt m.b.v. een bezorgservice overal in Nederland met de bijbehorende bezorgkosten. 2) Levering geschiedt op het bij de bestelling door de klant opgegeven adres. 3) Wij bezorgen de bestelling op de door de klant aangeven bezorgdatum en tijdindicatie: maandag t/m zaterdag vóór 12 uur(tussen 08:00-12:00 uur) en ná 12 uur (tussen 12:00-17:30 uur) Wij bezorgen niet op zondag! 4) Als de persoonlijke overdracht van de bestelling niet mogelijk is, dan proberen wij het bij de buren af te geven en een briefje achter te laten in de brievenbus van de ontvanger, waarop staat waar de bestelling opgehaald kan worden. 5) Het Rozenpakhuys is niet aansprakelijk voor het overschrijden van de levertijd. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding of het recht om de bestelling te annuleren.

5. Herroepingsrecht en retourneren 1. Het uitgangspunt is dat bij de aankoop van producten op afstand, de klant, indien klant handelt als consument, een wettelijk herroepingsrecht toekomt. Het betekent dat de klant gerechtigd is om een Overeenkomst zonder opgaaf van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden (“Bedenktijd”). Hiervoor gelden belangrijke uitzonderingen. 2. In afwijking van artikel 9.1, is wettelijk bepaald dat Klant geen herroepingsrecht toekomt bij: – 1. de koop van producten die snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen en planten); en – 2. duidelijk volgens de specificaties van Klant vervaardigde producten die niet zijn geprefabriceerd en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Klant. 3. Het herroepingsrecht tijdens de Bedenktijd geldt dus alleen voor Overeenkomsten voor zover die betrekking hebben op eenmalige extra’s (zoals vazen) en waardebonnen, mits deze laatste ongebruikt zijn. 4. Als het herroepingsrecht van toepassing is, gaat de bedenktijd bij een Overeenkomst in op: – de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het bestelde product heeft ontvangen 5. Klant kan het herroepingsrecht uitoefenen door gebruik te maken van het contact dat beschikbaar is op de website. 6. Tijdens de bedenktijd dient de klant zorgvuldig om te gaan met ontvangen producten en bijbehorende verpakkingen. De klant zal producten slechts mogen uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij een product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de klant het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking, binnen 14 dagen na het verlopen van de bedenktijd aan Het Rozenpakhuys retourneren 7. Een product waarvoor het herroepingsrecht geldt kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Het Rozenpakhuys B.V. Middeldijk 73 a, 2992 SH Barendrecht 8. Het uitoefenen van het herroepingsrecht is voor de klant kosteloos, maar de kosten van retournering komen volledig voor rekening van Klant, tenzij Het Rozenpakhuys de klant uitdrukkelijk heeft aangeboden een geleverd product zelf bij de klant op te (doen) halen.

6. Overmacht Overmacht of onvoorziene bedrijfsstoornissen bij Het Rozenpakhuys of onze leveranciers ontbinden en vrijwaren Het Rozenpakhuys van haar leveringsplicht en eventuele gevolgen hieruit voortvloeiende. Vertraging bij of tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van Het Rozenpakhuys, vervoersmoeilijkheden en werkstakingen gelden hierbij uitdrukkelijk als overmacht.

7. Wijzigingsrecht Het Rozenpakhuys heeft het recht op elk moment de Algemene Voorwaarden te wijzigen.